Switch from cdn.debian.net to http.debian.net
[grml-live.git] / etc / grml / fai / config / files / etc / apt / sources.list.d / debian.list / DEBIAN_LENNY
1 # official debian repository (mirror selected via geo-ip):
2   deb     http://http.debian.net/debian/ lenny main contrib non-free
3   deb-src http://http.debian.net/debian/ lenny main contrib non-free
4
5 # security updates:
6   deb     http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
7   deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
8
9 # official debian repository:
10 #  deb     http://ftp.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
11 #  deb-src http://ftp.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
12
13 # official debian DE repository:
14 #  deb     http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
15 #  deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
16
17 # official debian AT repository:
18 #  deb     http://ftp.at.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
19 #  deb-src http://ftp.at.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free